Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти ІІ кур­су взя­ли участь у флеш­мобі «По­езія – це за­вжди непо­вторність».
07 травня 2021, 22:04
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу до­лу­чи­лись до акції "Ве­ли­кодній ко­шик на пе­ре­до­ву"
06 травня 2021, 21:58
29 квітня у ко­леджі відбу­ла­ся он­лайн лекція «З по­дат­ка­ми на Ти»
30 квітня 2021, 13:39
Всі новини

12листопада 2020 року о 16.00 год.

відбудеться засіданняпедагогічної ради коледжу

в онлайн режимі з використанням додатку GoogleMeet

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про зміни до графіку освітнього процесу. Інформує: директор коледжу Ільченко Н.В.

2. Розгляд Тимчасового порядку проведення зимової екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року у Відокремленому підрозділі НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» в умовах адаптивного карантину.  Доповідає: заступник директора з навчальної роботи Сова В.М.

Оголошення
20 квітня 2021 ро­ку о 19.00 год. відбу­деть­ся он­лайн-ко­мунікація з бать­ка­ми сту­дентів ви­пуск­них груп
20 квітня 2021, 09:55
27 березня 2021, 13:00
Всі оголошення