Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у Дні відкри­тих две­рей НУБіП України
23 листопада 2020, 11:55
Всі новини

14 травня 2020 року о 15.00 год.

відбудеться засіданняпедагогічної ради коледжу

в онлайн режимі з використанням додатку Zoom

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про роботу колективу за березень, квітень та організацію дистанційного навчання в період карантину. Доповідач Ільченко Н.В.

2. Про стан індивідуальної роботи викладачів у період карантину. Інформація Сови В.М.

3.Аналіз стану підвищення кваліфікації викладачів за 2018-2020 рр.  Доповідачі – голови циклових комісій.

4. Про моніторинг якості навчання у період карантину та стану ведення електронних журналів. Доповідачі Лісовська Н.В., Семененко Т.А.

5. Інформація про забезпечення виконання навчальних програм та проведення навчальних занять з використанням дистанційної форми навчання у період карантину. Доповідач Федосєєва Н.І.

6. Про стан профорієнтаційної роботи у період карантину. Інформація Федосєєвої Н.І.

7. Різне.