Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини

Графік зустрічей  кандидатів на посаду директора ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» з виборцями:

Дата

Час

ПІП кандидата

Виборці

17.04.2019 р.

15.00 год.

Ільченко Наталія Володимирівна

Працівники коледжу

15.30 год.

Глух Марина Василівна

18.04.2019 р.

15.00 год.

Глух Марина Василівна

Студенти

15.30 год.

Ільченко Наталія Володимирівна

 

Місце проведення зустрічей: навчальний корпус № 2, 1 поверх, зал для засідань.

 

Оргкомітет

Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
Вчора о 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення