Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
18 та 19 черв­ня сту­ден­ти груп 301-О і 302(208)-О спеціаль­ності «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» успішно скла­ли ком­плекс­ний екза­мен.
28 червня 2020, 18:46
22 та 23 черв­ня для сту­дентів груп 303-Ф-1 і 303(209)-Ф-2 спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» відбув­ся ком­плекс­ний екза­мен за фахом.
28 червня 2020, 18:45
25 червня 2020, 10:07
Всі новини

20 лютого 2020 року о 15.00 год.

у конференцзалі корпусу № 2

відбудеться засіданняпедагогічної ради коледжу

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Інформація секретаря педагогічної ради Погорілої О.І.

2. Розгляд Правил прийому на навчання до Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України  «Ірпінський економічний коледж» для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2020 році. Доповідач Федосєєва Н.І.

3. Розгляд Положення про реагування на випадки булінгу (цькування) у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж». Доповідач Сиротенко А.О.

4.Розгляд Положення про застосування заходів виховного впливу у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж». Доповідач Сиротенко А.О.

5.Про концепцію та план реалізації державної політики щодо досягнення цілі 1.3. «Випускники шкіл мають широкий вибір закладів для здобуття якісної професійної освіти з подальшим працевлаштуванням» Програми діяльності Кабінету Міністрів України. Інформація Ільченко Н.В.

6. Різне.

Оголошення
01 липня 2020, 16:46
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
Всі оголошення