Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Ви­пуск­ник 11 кла­су Ірпінсь­ко­го ліцею № 3 обрав для здо­бут­тя фахо­вої освіти ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України», спеціальність 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність».
27 червня 2022, 11:01
Про­фесійна орієнтація учнівсь­кої мо­лоді – один з пріори­тет­них на­прямів ро­бо­ти Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу НУБіП України.
25 червня 2022, 10:16
У НУБіП України на еко­номічно­му фа­куль­теті 24 черв­ня відбув­ся ви­пуск фахівців ба­ка­лаврів ден­ної та за­оч­ної форм здо­бут­тя освіти, се­ред яких - ви­пуск­ни­ки міжка­фед­раль­ної нав­чаль­ної ла­бо­ра­торії Ірпінськ...
24 червня 2022, 19:45
Всі новини

Шановні учні 9-х – 11-х класів, майбутні студенти, батьки!

Відокремлений структурний підрозділ «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України» ЗАПРОШУЄ Вас на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ, який відбудеться в онлайн-форматі на платформі Webex Meet 24 червня 2022 року об 11.00 год.

Підключитись до конференції ви можете за посиланням:

https://nules.webex.com/nules-ru/j.php?MTID=mdcdece2947324e10d80f9c3ffee87f13

 

Під час заходу - Дня відкритих дверей буде надана інформація про вступ до коледжу у 2022 році, спеціальності за якими здійснюється підготовка, матеріально-технічну базу, освітній процес та додаткові можливості для розкриття здібностей і талантів, які мають студенти.

Ви зможете дізнатися не лише про переваги навчання у коледжі, але й отримаєте відповіді на всі свої запитання щодо особливостей та умов цьогорічної вступної кампанії. Вам порадять, як успішно подолати всі етапи вступу,  підготуватися до вступних випробувань,  які категорії вступників мають пільги тощо.

Пам’ятайте, що Відокремлений структурний підрозділ «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» відкритий для кожного, хто бажає стати частиною великої коледжанської родини! Зроби правильний вибір, який стане відправною точкою, стартом для успішного майбутнього!

 

Детальніше за телефоном 068-601-26-37.

 

Приймальна комісія