Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
27 черв­ня 2019 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ден­ної фор­ми нав­чан­ня ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
27 червня 2019, 18:45
Всі новини

25 січня 2019 року о 13.30 год. у конференцзалі

навчального корпусу № 2 відбудеться засідання

педагогічної ради коледжу

 

Порядок денний

1.  Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Інформація секретаря педагогічної ради Погорілої О.І.

2.  Про результати зимової сесії  за І семестр 2018-2019 н.р. Доповідають завідувачі відділень Лісовська Н.В., Сова В.М.

3. Про результати моніторингу якості ведення навчальної документації при здійсненні загальноосвітньої підготовки. Доповідає методист Заболотна А.Г.

4. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх студентів, які проживають в гуртожитку. Доповідач вихователь гуртожитку Кириленко Т.Я.

5. Про рівень наукової та професійної активності викладачів відповідно до Ліцензійних умов. Доповідають голови циклових комісій Березинець С.К., Гурська Л.Л.,  Даль Н.В., Кошик В.В., Підгурська І.С.

6. Про підготовку студентів 2-го курсу до складання ДПА у формі ЗНО. Доповідають голови циклових комісій Даль Н.В., Підгурська І.С.

7. Затвердження річного фінансового звіту за 2018 р. та фінансового плану коледжу на 2019 р.  Доповідає головний бухгалтер  Тимченко Т.П.

8. Поточні питання.