Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини

25 січня 2019 року о 13.30 год. у конференцзалі

навчального корпусу № 2 відбудеться засідання

педагогічної ради коледжу

 

Порядок денний

1.  Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Інформація секретаря педагогічної ради Погорілої О.І.

2.  Про результати зимової сесії  за І семестр 2018-2019 н.р. Доповідають завідувачі відділень Лісовська Н.В., Сова В.М.

3. Про результати моніторингу якості ведення навчальної документації при здійсненні загальноосвітньої підготовки. Доповідає методист Заболотна А.Г.

4. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх студентів, які проживають в гуртожитку. Доповідач вихователь гуртожитку Кириленко Т.Я.

5. Про рівень наукової та професійної активності викладачів відповідно до Ліцензійних умов. Доповідають голови циклових комісій Березинець С.К., Гурська Л.Л.,  Даль Н.В., Кошик В.В., Підгурська І.С.

6. Про підготовку студентів 2-го курсу до складання ДПА у формі ЗНО. Доповідають голови циклових комісій Даль Н.В., Підгурська І.С.

7. Затвердження річного фінансового звіту за 2018 р. та фінансового плану коледжу на 2019 р.  Доповідає головний бухгалтер  Тимченко Т.П.

8. Поточні питання.

 

 

 

Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
Сьогодні о 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення