Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини

20 березня 2019 року о 15.00 год. у конференцзалі

навчального корпусу № 2 відбудеться засідання

педагогічної ради коледжу

Порядок денний

 

  1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Інформація секретаря педагогічної ради Погорілої О.І.
  2. Про конкурсний відбір проектів підручників для 11 класу. Інформація Сови В.М.

3. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. Доповідач Щербакова А.П.

4.  Про стан роботи з фізичного виховання студентів. Доповідач Снісар І.П.

5.  Про підготовку до атестації педагогічних працівників. Доповідач Заболотна А.Г.

6.  Поточні питання.

 

 

Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення