Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
03 ве­рес­ня відбу­ли­ся збо­ри меш­канців гур­то­жит­ку - сту­дентів но­во­го на­бо­ру
04 вересня 2020, 11:06
1 ве­рес­ня 2020 ро­ку для сту­дентів ко­ле­джу був про­ве­де­ний єди­ний пер­ший урок
02 вересня 2020, 09:39
Те­ма­тич­на зустріч з на­го­ди Дня знань для сту­дентів но­во­го на­бо­ру
02 вересня 2020, 09:35
01 вересня 2020, 08:34
Всі новини

27 серпня 2020 року о 10.00 год.

у конференцзалінавчального корпусу № 2

відбудеться засіданняпедагогічної ради коледжу

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Обрання секретаря педагогічної ради на 2020-2021 навчальний рік.
  2.  Аналіз профорієнтаційної роботи та проблеми вступної кампанії 2020 року.  Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Федосєєва Н.І.
  3. Підсумки навчальної, методичної та виховної роботи педагогічного колективу за  2019-2020 навчальний рік. Доповідають заступники директорки – з навчальної роботи Сова В.М., з виховної роботи – Сиротенко А.О.
  4. Про основні завдання педагогічного колективу коледжу на 2020-2021 навчальний рік. Доповідає директорка коледжу Ільченко Н.В.
  5. Різне.
Оголошення
Ува­га! Графік освітньо­го про­це­су у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» на І се­местр 2020-2021 н.р.
31 серпня 2020, 11:06
Всі оголошення