Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти, ви­кла­дачі та співробітни­ки ко­ле­джу до­лу­чи­лись до акції «Жінки, мир, без­пе­ка».
03 березня 2021, 21:59
Ро­би­мо спра­ву ра­зом!
01 березня 2021, 22:05
27 лю­то­го відбув­ся День відкри­тих две­рей
28 лютого 2021, 12:51
Всі новини

27 серпня 2020 року о 10.00 год.

у конференцзалінавчального корпусу № 2

відбудеться засіданняпедагогічної ради коледжу

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Обрання секретаря педагогічної ради на 2020-2021 навчальний рік.
  2.  Аналіз профорієнтаційної роботи та проблеми вступної кампанії 2020 року.  Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Федосєєва Н.І.
  3. Підсумки навчальної, методичної та виховної роботи педагогічного колективу за  2019-2020 навчальний рік. Доповідають заступники директорки – з навчальної роботи Сова В.М., з виховної роботи – Сиротенко А.О.
  4. Про основні завдання педагогічного колективу коледжу на 2020-2021 навчальний рік. Доповідає директорка коледжу Ільченко Н.В.
  5. Різне.
Оголошення
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
27 лютого 2021, 14:39
Всі оголошення