Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти, ви­кла­дачі та співробітни­ки ко­ле­джу до­лу­чи­лись до акції «Жінки, мир, без­пе­ка».
03 березня 2021, 21:59
Ро­би­мо спра­ву ра­зом!
01 березня 2021, 22:05
Всі новини

27 січня 2021 року о 14.30 год.

відбудеться засіданняпедагогічної ради коледжу

на базі платформи Cisco Webex

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Інформація секретаря педагогічної ради Погорілої О.І.

2. Про результати зимової сесії за І семестр 2020-2021 н.р. Доповідають завідувачі відділень Лісовська Н.В., Семененко Т.А.

3. Про результати моніторингу ведення навчальної документації. Інформація завідувачів відділень Лісовської Н.В., Семененко Т.А.

4. Аналіз роботи циклової комісії гуманітарних дисциплін. Доповідає голова циклової комісії Куракіна О.В.

5. Про виховну роботу в гуртожитку в умовах карантину. Доповідає завідувач бібліотекою Горніч Н.В.

6. Про виховну роботу в гуртожитку в умовах карантину. Доповідає вихователь гуртожитку Кириленко Т.Я.

7. Розгляд Положення про планування та облік роботи педагогічних працівників Відокремленого структурного підрозділу «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» на 2021 рік. Доповідає заступник директора з навчальної роботи Сова В.М.

8. Затвердження річного фінансового звіту та фінансового плану коледжу на 2021 рік. Інформація головного бухгалтера Тимченко Т.П.

9. Затвердження річного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2021 рік. Інформація методиста Іванової С.М.

10. Розгляд  клопотань  педагогічних  працівників  та  визнання  результатів  підвищення кваліфікації. Інформація методиста Іванової С.М.

11. Різне.

 

Оголошення
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
27 лютого 2021, 14:39
Всі оголошення