Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
18 та 19 черв­ня сту­ден­ти груп 301-О і 302(208)-О спеціаль­ності «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» успішно скла­ли ком­плекс­ний екза­мен.
28 червня 2020, 18:46
22 та 23 черв­ня для сту­дентів груп 303-Ф-1 і 303(209)-Ф-2 спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» відбув­ся ком­плекс­ний екза­мен за фахом.
28 червня 2020, 18:45
25 червня 2020, 10:07
Всі новини

27 травня 2020 року о 15.00 год.

відбудеться засіданняпедагогічної ради коледжу

в онлайн режимі з використанням додатку Zoom

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про відзначення 122-ї річниці заснування НУБіП України. Доповідач Ільченко Н.В.

2. Про стан підготовки студентів 2-го курсу до складання ДПА у формі ЗНО. Доповідачі: Даль Н.В., Куракіна О.В.

3. Аналіз результатів проведеного ДУ «НМЦ вищої та фахової передвищої освіти» незалежного заміру знань з фахових дисциплін та заходи з покращення якості навчання. Доповідач Лісовська Н.В.

4.Про зміни до Правил прийому на навчання до Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ірпінський економічний коледж» для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2020 році.  Інформація Федосєєвої Н.І.

5. Розгляд клопотань про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Доповідач Сова В.М.

6. Різне.

Оголошення
01 липня 2020, 16:46
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
Всі оголошення