Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти, ви­кла­дачі та співробітни­ки ко­ле­джу до­лу­чи­лись до акції «Жінки, мир, без­пе­ка».
03 березня 2021, 21:59
Ро­би­мо спра­ву ра­зом!
01 березня 2021, 22:05
Всі новини

 

28 грудня 2020 року о 10.00 год.

 

відбудеться засіданняпедагогічної ради коледжу

 

на базі платформи Cisco Webex

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

  1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Інформує секретар педагогічної ради Погоріла О.І.
  2. Доповідь на тему: «Як зберегти психічне здоров’я і життєрадісність в умовах дистанційної роботи». Доповідає практичний психолог Когут Б.Д.
  3. Аналіз роботи циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін. Доповідає голова циклової комісії Іванова С.М.
  4. Затвердження орієнтовного плану підвищення кваліфікації на 2021 рік. Інформує методист Іванова С.М.
  5. Розгляд клопотань педагогічних працівників та визнання результатів підвищення кваліфікації. Доповідає методист Іванова С.М.
  6. Про ліміт стипендіатів для призначення стипендій за результатами семестрового контролю знань за І семестр 2020-2021 н.р.  Інформує заступник директора з навчальної роботи Сова В.М.
  7. Про перелік показників оцінювання навчальних досягнень студентів для призначення академічних стипендій за результатами семестрового контролю за ІІ семестр 2020-2021 н.р. у розрізі спеціальностей та курсів. Інформує заступник директора з навчальної роботи Сова В.М.
  8. Розгляд правил прийому на навчання до Відокремленого структурного підрозділу «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» у 2021 році. Інформує відповідальний секретар приймальної комісії Погоріла О.І.
  9. Різне.

 

Оголошення
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
27 лютого 2021, 14:39
Всі оголошення