Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
14 січня 2021 ро­ку у ко­леджі відбув­ся пе­да­гогічний семінар.
15 січня 2021, 09:10
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу привіта­ли за­хис­ників України з но­ворічни­ми та різдвя­ни­ми свя­та­ми.
30 грудня 2020, 12:53
Всі новини

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Про зарахування  абітурієнтів, які вступають на  денну форму навчання освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 051 «Економіка» на основі БЗСО.  Інформація відповідального секретаря приймальної комісії Федосєєвої Н.І.
  2. Про зарахування  абітурієнтів, які вступають на  денну форму навчання освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» на основі БЗСО. Інформація відповідального секретаря приймальної комісії Федосєєвої Н.І.
  3. Про зарахування  абітурієнтів, які вступають на  денну форму навчання освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на основі БЗСО. Інформація відповідального секретаря приймальної комісії Федосєєвої Н.І.
  4. Про зарахування  абітурієнтів, які вступають на  денну форму навчання освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 075 «Маркетинг»  на основі БЗСО.   Інформація відповідального секретаря приймальної комісії Федосєєвої Н.І.
  5. Про зарахування  абітурієнтів, які вступають на  денну форму навчання освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на основі БЗСО.   Інформація відповідального секретаря приймальної комісії Федосєєвої Н.І.
  6. Про зарахування  абітурієнтів, які вступають на  денну форму навчання освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» на основі БЗСО.  Інформація відповідального секретаря приймальної комісії Федосєєвої Н.І.
  7. Про зарахування  абітурієнтів, які вступають на  денну форму навчання освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 181 «Харчові технології» на основі БЗСО.  Інформація відповідального секретаря приймальної комісії Федосєєвої Н.І.

 

Місце проведення: навчальний корпус № 2, аудиторія № 12.

 

Оголошення
За­про­шуємо сту­дентів ко­ле­джу взя­ти участь у кон­курсі з ви­дачі гран­ту
20 січня 2021, 10:38
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь¬кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
14 січня 2021, 14:39
14 січня об 11 го­дині відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар.
11 січня 2021, 19:29
10 груд­ня 2020 ро­ку о 16:00 на базі плат­фор­ми Zoom відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар.
03 грудня 2020, 20:54
23 листопада 2020, 09:56
Всі оголошення