Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"

30 вересня 2020 року о 10:00 біля навчального корпусу №1 відбудеться Лінійка пам’яті «Герої не вмирають», присвячена річниці загибелі на Сході України викладача коледжу Багірова Ільгара Салеховича – капітана Збройних сил України, легендарного бійця 11-го батальйону територіальної оборони «Київська Русь» з позивним «Балу».

Андрій Сиротенко,

заступник директора коледжу

з виховної роботи

Оголошення
24 ве­рес­ня 2020 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України.
22 вересня 2020, 11:47
Ува­га! Графік освітньо­го про­це­су у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» на І се­местр 2020-2021 н.р.
31 серпня 2020, 11:06
Всі оголошення