Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
18 та 19 черв­ня сту­ден­ти груп 301-О і 302(208)-О спеціаль­ності «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» успішно скла­ли ком­плекс­ний екза­мен.
28 червня 2020, 18:46
22 та 23 черв­ня для сту­дентів груп 303-Ф-1 і 303(209)-Ф-2 спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» відбув­ся ком­плекс­ний екза­мен за фахом.
28 червня 2020, 18:45
Всі новини

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Зарахування за загальним конкурсом (на місця за кошти фізичних або юридичних осіб) до ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» за денною формою навчання на основі базової загальної середньої освіти. Інформація голови приймальної комісії, директорки коледжу Ільченко Н.В.

.

Місце проведення: навчальний корпус № 2, аудиторія № 12.