Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти, ви­кла­дачі та співробітни­ки ко­ле­джу до­лу­чи­лись до акції «Жінки, мир, без­пе­ка».
03 березня 2021, 21:59
Ро­би­мо спра­ву ра­зом!
01 березня 2021, 22:05
27 лю­то­го відбув­ся День відкри­тих две­рей
28 лютого 2021, 12:51
Всі новини

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Зарахування за загальним конкурсом (на місця за кошти фізичних або юридичних осіб) до ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» за денною формою навчання на основі базової загальної середньої освіти. Інформація голови приймальної комісії, директорки коледжу Ільченко Н.В.

.

Місце проведення: навчальний корпус № 2, аудиторія № 12.

Оголошення
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
27 лютого 2021, 14:39
Всі оголошення