Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Асоціація з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­вачів» «Спо­жив­ча довіра»
24 червня 2019, 14:45
21 черв­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
22 червня 2019, 13:00
Сту­ден­ти ІІ кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині».
14 червня 2019, 15:15
Всі новини

        У рамках проведення декади  Здорового  способу  життя  26 вересня о 13.30  у спортивному залі  та  на спортивному майданчику коледжу відбудуться  змагання  з настільного тенісу, дартсу,  шахів та шашок.

        До участі запрошуються студенти усіх  груп навчального закладу.

2 та 4 жовтня   о  13.30 на спортивному майданчику Ірпінської ДЮСШ

відбудуться змагання з міні-футболу серед збірних команд спеціальностей  за Кубок  директора коледжу.

До участі запрошуються найкращі футболісти - представники  кожної спеціальності.

                      Просимо подати  заявки у кабінет фізичного виховання до 25 вересня.

 

 

 

Ірина Снісар,

керівник фізичного виховання

Оголошення
19 червня 2019, 10:47
27 черв­ня в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся уро­чи­сте вру­чен­ня ди­пломів!
19 червня 2019, 10:44
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
Всі оголошення