Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
20 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
7 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відвіда­ли Міжна­родні ви­став­ки «Agro Animal Show» та «Фрук­ти. Овочі. Логісти­ка» на базі Міжна­род­но­го ви­став­ко­во­го цен­тру.
7 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку ви­кла­дачі і сту­ден­ти відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відвіда­ли ПрАТ «ОБОЛОНЬ».
8 години тому
18 лю­то­го 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся звітно-ви­бор­на кон­фе­ренція сту­дентів ко­ле­джу.
18 лютого 2019, 15:52
Всі новини

        У рамках проведення декади  Здорового  способу  життя  26 вересня о 13.30  у спортивному залі  та  на спортивному майданчику коледжу відбудуться  змагання  з настільного тенісу, дартсу,  шахів та шашок.

        До участі запрошуються студенти усіх  груп навчального закладу.

2 та 4 жовтня   о  13.30 на спортивному майданчику Ірпінської ДЮСШ

відбудуться змагання з міні-футболу серед збірних команд спеціальностей  за Кубок  директора коледжу.

До участі запрошуються найкращі футболісти - представники  кожної спеціальності.

                      Просимо подати  заявки у кабінет фізичного виховання до 25 вересня.

 

 

 

Ірина Снісар,

керівник фізичного виховання

Оголошення
Ме­то­дич­ний семінар «Про­ект­на тех­но­логія: суть, до­свід, ви­ко­ри­стан­ня, роль у роз­вит­ку пізна­валь­но-по­шу­ко­вої діяль­ності сту­дентів і ви­кла­дачів» відбу­деть­ся 25 лю­то­го у формі пре­зен­тації…
13 лютого 2019, 17:04
Всі оголошення