Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
19 груд­ня у ко­леджі відбув­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 2018 ро­ку».
19 грудня 2018, 19:30
ЩИРО ВІТАЄМО СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ З ДНЕМ СВЯТОГО МИКОЛАЯ!
19 грудня 2018, 09:00
Щи­ро вітаю з Днем Свя­то­го Ми­ко­лая Чу­до­твор­ця – од­ним із най­світліших і най­радісніших хри­сти­янсь­ких свят.
19 грудня 2018, 09:00
Всі новини

План заходів декади циклової комісії облікових дисциплін

п/п

Назва заходів

Термін виконання

Виконавці

  1.  

Олімпіада з бухгалтерського обліку для студентів ІІ курсу

06.11.18

Талько Т. В.

  1.  

Засідання студентського  гуртка «Бухгалтер», конкурс «Знавці бухгалтерського обліку» серед студентів ІІ курсу

07.11.18

Литвинець Ю.І.

  1.  

Огляд відеороликів  на тему: «Моя майбутня професія» серед студентів ІІІ курсу

08.11.18

Кошик В.В., Сиротенко А.О.

  1.  

Інформаційний семінар із загальних питань зайнятості випускників для студентів ІІІ курсу за участю спеціалістів Ірпінського міського центру зайнятості

12.11.18

Черненька Л.Б.

  1.  

Організація та проведення  зустрічі із провідними фахівцями з бухгалтерського обліку

13.11.18

Кошик В.В., Сиротенко А.О.

  1.  

Гра-вікторина  з дисципліни «Контроль і ревізія»  серед студентів ІІІ курсу

14.11.18

Черненька Л.Б.

  1.  

Інтелектуально-спортивна гра «Обліковець-Квест» серед студентів ІІІ курсу

15.11.18

Сиротенко А.О., Кошик В. В.

  1.  

Засідання циклової комісії  за результатами проведення декади

16.11.18

Литвинець Ю. І.

 

Оголошення
З 08 по 31 січня 2019 р. три­ває реєстрація на пробне ЗНО
11 січня 2019, 11:37
18 січня відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар «Про­фесійне ви­го­ран­ня пе­да­го­га та шля­хи йо­го по­пе­ре­джен­ня».
10 січня 2019, 13:43
ІІ се­местр 2018-2019 н.р. роз­поч­неть­ся 21 січня 2019 ро­ку.
27 грудня 2018, 11:34
13 груд­ня 2018 ро­ку о 12.30 год. у кон­фе­ренц­залі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
11 грудня 2018, 09:18
18 груд­ня, у вівто­рок, о 10 го­дині в ме­то­дич­но­му кабінету ко­ле­джу відбу­деть­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду ви­кла­дачів «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 1-го…
05 грудня 2018, 16:05
Всі оголошення