Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
18 січня 2019, 12:29
25 січня 2019 ро­ку о 13.30 год. у кон­фе­ренц­залі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
11 січня 2019, 11:37
З 08 по 31 січня 2019 р. три­ває реєстрація на пробне ЗНО
10 січня 2019, 13:43
18 січня відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар «Про­фесійне ви­го­ран­ня пе­да­го­га та шля­хи йо­го по­пе­ре­джен­ня».
27 грудня 2018, 11:34
ІІ се­местр 2018-2019 н.р. роз­поч­неть­ся 21 січня 2019 ро­ку.
11 грудня 2018, 09:18
13 груд­ня 2018 ро­ку о 12.30 год. у кон­фе­ренц­залі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
05 грудня 2018, 16:05
18 груд­ня, у вівто­рок, о 10 го­дині в ме­то­дич­но­му кабінету ко­ле­джу відбу­деть­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду ви­кла­дачів «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 1-го се­мест­ру цьо­го нав­чаль­но­го ро­ку».
05 грудня 2018, 16:01
14 груд­ня, у п’ят­ни­цю, о 10 го­дині в ауди­торії № 22 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар «По­зи­тив­ний імідж пе­да­го­га – шлях до про­фесійно­го успіху».