Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
27 черв­ня 2019 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ден­ної фор­ми нав­чан­ня ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
27 червня 2019, 18:45
Всі новини

Доводимо до відома студентів 2-го курсу, які одночасно із здобуттям ОКР молодшого спеціаліста здобувають повну загальну середню освіту, що наказом МОН України від 12.12.2018 р. № 1369 затверджено Порядок проведення державної підсумкової атестації.

Акцентуємо увагу на п.17 вказаного Порядку, а саме:

«п.17. Здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які отримали 1 - 3 бали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання хоча б з одного навчального предмета, відраховуються із закладу освіти з отриманням документа про повну загальну середню освіту та академічної довідки.

Здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які не з'явилися для проходження атестації в закладі освіти або у формі зовнішнього незалежного оцінювання без поважних причин, вважаються такими, що не пройшли атестацію, та відраховуються із закладів освіти з отриманням довідки (академічної довідки)».

 

Ознайомитися зПорядком проведення державної підсумкової атестації можна тут.

 

Одночасно нагадуємо, що до 31 січня триває реєстрація на пробне ЗНО.

Детально.