Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
27 черв­ня 2019 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ден­ної фор­ми нав­чан­ня ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
27 червня 2019, 18:45
Всі новини

24 листопада 2018 року о 10-00 в актовій залі коледжу відбудуться батьківські збори студентів І - ІІ курсу.

 

Порядок денний:

1. Ефективна взаємодія педагогічного колективу та батьків студентів як запорука успішного  освітньо - виховного процесу.

Директор коледжу Михайлов С.І.

2. Про основні вимоги до організації освітнього процесу в коледжі та підготовку до державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Заступник директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.

3. Про організацію дозвілля та побуту студентів і дотримання Правил внутрішнього розпорядку коледжу.

Заступник директора з виховної роботи Вдович В.Г.

4. Різне.