Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
20 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
6 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відвіда­ли Міжна­родні ви­став­ки «Agro Animal Show» та «Фрук­ти. Овочі. Логісти­ка» на базі Міжна­род­но­го ви­став­ко­во­го цен­тру.
6 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку ви­кла­дачі і сту­ден­ти відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відвіда­ли ПрАТ «ОБОЛОНЬ».
7 години тому
18 лю­то­го 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся звітно-ви­бор­на кон­фе­ренція сту­дентів ко­ле­джу.
18 лютого 2019, 15:52
Всі новини

24 листопада 2018 року о 10-00 в актовій залі коледжу відбудуться батьківські збори студентів І - ІІ курсу.

 

Порядок денний:

1. Ефективна взаємодія педагогічного колективу та батьків студентів як запорука успішного  освітньо - виховного процесу.

Директор коледжу Михайлов С.І.

2. Про основні вимоги до організації освітнього процесу в коледжі та підготовку до державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Заступник директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.

3. Про організацію дозвілля та побуту студентів і дотримання Правил внутрішнього розпорядку коледжу.

Заступник директора з виховної роботи Вдович В.Г.

4. Різне.

 

Оголошення
Ме­то­дич­ний семінар «Про­ект­на тех­но­логія: суть, до­свід, ви­ко­ри­стан­ня, роль у роз­вит­ку пізна­валь­но-по­шу­ко­вої діяль­ності сту­дентів і ви­кла­дачів» відбу­деть­ся 25 лю­то­го у формі пре­зен­тації…
13 лютого 2019, 17:04
Всі оголошення