Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Три­ває прий­ом до­ку­ментів для всту­пу на 1 курс до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» для абітурієнтів на ос­нові ба­зо­вої за­галь­ної се­ред­ньої освіти (9-ти класів).
11 липня 2018, 09:19
7 лип­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ли­ся ювілейні зустрічі ви­пуск­ників 1973 та 1998 років.
07 липня 2018, 15:20
У ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2018 ро­ку
26 червня 2018, 22:02
Всі новини

22вересня 2017року о 12-00 в актовій залі коледжу відбудуться батьківські збори студентів І курсу.

Порядок денний:

1. Про систему безоплатної правової допомоги в Україні.

(інформація Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області)

2. Про ефективну взаємодію педагогічного колективу з батьками студентів у навчально - виховному процесі.

(інформація директора коледжу Михайлова С.І.)

3. Про основні вимоги до організації навчального процесу у коледжі.

(інформація заступника директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.)

4. Про організацію дозвілля та побуту студентів й дотримання Правил внутрішнього розпорядку коледжу.

(інформація заступника директора з виховної роботи Вдович В.Г.).

5. Різне.

Запрошені:

 

  1. Кіккас Віктор Едгардович- директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області;
  2.  Іванчук Ірина Францівна - заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області.

 

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
25 черв­ня о 13 год 30 хв у ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу відкриється ви­став­ка-кон­курс нав­чаль­но-ме­то­дич­них ма­теріалів ви­кла­дачів нав­чаль­но­го за­кла­ду.
20 червня 2018, 10:35
23 черв­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
15 червня 2018, 11:54
Всі оголошення