Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини

23 вересня  на спортивному майданчику коледжу, з  метою залучення здобувачів освіти до постійних занять фізичною культурою і спортом, виховання  любові до України та з нагоди  Дня фізичної культури і спорту України, відбудеться   спортивне свято День першокурсника, у якому візьмуть  участь здобувачі освіти  першого курсу.

 

У програмі свята:

 

  1. Конкурс плакатів «Ми за здоровий спосіб життя».
  2. Конкурс стройових пісень та девізів «Україна – понад усе!!!».
  3. Руханка. Флешмоб.
  4. Спортивно-ігрова естафета.
  5. Підтягування на перекладині.
  6. Віджимання в положенні лежачи від лавки.
  7. Конкурс капітанів.
  8. Конкурс класних керівників груп «Кегельбан».
  9. Перетягування линви.

 

 

 

Ірина Снісар,

керівник фізичного виховання

Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення