Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Три­ває прий­ом до­ку­ментів для всту­пу на 1 курс до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» для абітурієнтів на ос­нові ба­зо­вої за­галь­ної се­ред­ньої освіти (9-ти класів).
11 липня 2018, 09:19
7 лип­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ли­ся ювілейні зустрічі ви­пуск­ників 1973 та 1998 років.
07 липня 2018, 15:20
У ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2018 ро­ку
26 червня 2018, 22:02
Всі новини

З метою сприяння самореалізації і творчому зростанню студентської молоді, формування патріотичних почуттів, любові й шани до своєї країни та свого навчального закладу, активізації пошуку молодих талантів серед студентів, 14 лютого 2018 року о 13.30 год. в актовій залі коледжу відбудеться  конкурс художньої самодіяльності серед студентів груп І курсу «Коледж має таланти».

 

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи