Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
20 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
6 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відвіда­ли Міжна­родні ви­став­ки «Agro Animal Show» та «Фрук­ти. Овочі. Логісти­ка» на базі Міжна­род­но­го ви­став­ко­во­го цен­тру.
6 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку ви­кла­дачі і сту­ден­ти відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відвіда­ли ПрАТ «ОБОЛОНЬ».
7 години тому
18 лю­то­го 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся звітно-ви­бор­на кон­фе­ренція сту­дентів ко­ле­джу.
18 лютого 2019, 15:52
Всі новини

 

 

ПРОГРАМА

проведення урочистостей з нагоди Дня знань 31 серпня 2018 року

у ВП НУБіП України

 «Ірпінський економічний коледж»

 

Час

Захід

09.00-10.00

Збір першокурсників, батьків та гостей свята на території коледжу, зустріч з класними керівниками

10.00-12.00

Проведення урочистостей з нагоди свята День знань в актовій залі коледжу

12.00-12.30

Оглядова екскурсія для першокурсників та їх батьків по території коледжу та навчальних корпусах

12.30-13.30

Збори студентів груп І-го курсу та їх батьків з класними керівниками (за розкладом аудиторій)

з 13.30

Вільний час для студентів І-го курсу

 

Оголошення
Ме­то­дич­ний семінар «Про­ект­на тех­но­логія: суть, до­свід, ви­ко­ри­стан­ня, роль у роз­вит­ку пізна­валь­но-по­шу­ко­вої діяль­ності сту­дентів і ви­кла­дачів» відбу­деть­ся 25 лю­то­го у формі пре­зен­тації…
13 лютого 2019, 17:04
Всі оголошення