Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Три­ває прий­ом до­ку­ментів для всту­пу на 1 курс до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» для абітурієнтів на ос­нові ба­зо­вої за­галь­ної се­ред­ньої освіти (9-ти класів).
11 липня 2018, 09:19
7 лип­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ли­ся ювілейні зустрічі ви­пуск­ників 1973 та 1998 років.
07 липня 2018, 15:20
У ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2018 ро­ку
26 червня 2018, 22:02
Всі новини

План декади циклової комісії маркетингу і торгівлі з 15.03.18 по 25.03.18 р.

Дата

Назва заходу

Відповідальний

15.03.18

Міжвузівська студентська науково-практична конференція

«Захист  прав споживачів в умовах суспільних трансформацій»

Голова циклової комісії, члени циклової комісії

16.03.18

Науково-практичний тренінг «QR- кодування ­– інтерактивний спосіб розповсюдження та отримання інформації.

Вінник І.В.

19.03.18

Конкурс професійної майстерності

Вдович В.Г., Осьмина О.А.

20.03.18

Гра-вікторина «Знавці рекламного звернення»

Фєдосєєва Н.І.

21.03.18

Майстер-клас «Дізнайся споживач!»

Ковтун О.П.

22.03.18

Відкрита лекція з дисципліни «Основи стандартизації, метрології та управління якістю» на тему «Міжнародна організація із стандартизації ІСО та участь у ній України»

Поцелуйко М.П.

23.03.18

Засідання циклової комісії маркетингу і торгівлі по результатах проведення декади

Голова циклової комісії, члени циклової комісії

Оголошення
25 черв­ня о 13 год 30 хв у ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу відкриється ви­став­ка-кон­курс нав­чаль­но-ме­то­дич­них ма­теріалів ви­кла­дачів нав­чаль­но­го за­кла­ду.
20 червня 2018, 10:35
23 черв­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
15 червня 2018, 11:54
Всі оголошення