Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у Дні відкри­тих две­рей НУБіП України
23 листопада 2020, 11:55
Гра-вікто­ри­на «Моя май­бут­ня про­фесія» зі сту­ден­та­ми ІІІ кур­су еко­номічно­го відділен­ня, які опа­но­ву­ють спеціальність 071 «Облік і опо­дат­ку­ван­ня».
18 листопада 2020, 09:50
16 ли­сто­па­да відбу­ла­ся он­лайн-зустріч сту­дентів еко­номічно­го відділен­ня з ви­пуск­ни­цею ко­ле­джу – го­лов­ним бух­гал­те­ром то­ва­ри­ства з об­ме­же­ною відповідальністю «ІКФ»
17 листопада 2020, 12:31
Всі новини

Декада

циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін

Захід

Програмний додаток

Виконавець

Дата проведення

1.

Майстер-клас «Практичне використання сучасного програмного забезпечення у фінансовій сфері» для студентів 3 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Zoom

Іванова С.М.

09.11.2020

2.

Віртуальна подорож у світ фінансів з учнями 9 класу ІАЛ  НУБіП України

 

Чайка Л.В.

Іванова С.М.

10.11.2020

3.

Онлайн-олімпіада з дисципліни «Фінансовий облік» для  студентів 3 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Discord

Талько Т.В.

10.11.2020

4.

Онлайн зустріч з випускником коледжу Мисюною А.В. – бізнес-консультантом компанії EY з використанням сервісу Zoom для студентів економічного відділення

Zoom

Сова В.М.

11.11.2020

5.

Web-Quest  «Світ бухгалтера» серед студентів 3 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Discord

Сиротенко А.О.

Іванова С.М.

12.11.2020

6.

Онлайн-олімпіада з дисципліни «Фінанси підприємства» для  студентів 3 курсу економічного відділення

Discord

Чайка Л.В.

13.11.2020

7.

Онлайн зустріч з головним бухгалтером ТОВ «УКФ» -  Шестопал О.В.  з використанням сервісу Zoom

Zoom

Черненька Л.Б.

16.11.2020

8.

Інтерактивна гра-вікторина «Як ми знаємо контроль і ревізію?» серед студентів 3 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Discord

Черненька Л.Б.

17.11.2020

9.

Відкрита виховна година до Всесвітнього дня гідності 2020 на тему «Всесвітній день Свободи та гідності України» для студентів груп 101-Е,103-Ф

Discord

Гурська Л.Л.,

Іванова С.М.

18.11.2020

10.

Гра-вікторина "Податковий марафон ерудитів" зі студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» групи

303-Ф

Discord

Лісовська Н.В.

19.11.2020

11.

Відкрите бінарне практичне заняття з дисциплін «Економіка підприємства» та «Інформатика і комп’ютерна техніка» для студентів 2 курсу спеціальності 075 «Маргетинг»

Discord

Гурська Л.Л.,

Голуб Є.С.

20.11.2020

12.

Засідання циклової комісії за результатами проведення декади

Zoom

Іванова С.М.

20.11.2020