Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти ІІ кур­су взя­ли участь у флеш­мобі «По­езія – це за­вжди непо­вторність».
07 травня 2021, 22:04
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу до­лу­чи­лись до акції "Ве­ли­кодній ко­шик на пе­ре­до­ву"
06 травня 2021, 21:58
29 квітня у ко­леджі відбу­ла­ся он­лайн лекція «З по­дат­ка­ми на Ти»
30 квітня 2021, 13:39
Всі новини

Декада

циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін

Захід

Програмний додаток

Виконавець

Дата проведення

1.

Майстер-клас «Практичне використання сучасного програмного забезпечення у фінансовій сфері» для студентів 3 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Zoom

Іванова С.М.

09.11.2020

2.

Віртуальна подорож у світ фінансів з учнями 9 класу ІАЛ  НУБіП України

 

Чайка Л.В.

Іванова С.М.

10.11.2020

3.

Онлайн-олімпіада з дисципліни «Фінансовий облік» для  студентів 3 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Discord

Талько Т.В.

10.11.2020

4.

Онлайн зустріч з випускником коледжу Мисюною А.В. – бізнес-консультантом компанії EY з використанням сервісу Zoom для студентів економічного відділення

Zoom

Сова В.М.

11.11.2020

5.

Web-Quest  «Світ бухгалтера» серед студентів 3 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Discord

Сиротенко А.О.

Іванова С.М.

12.11.2020

6.

Онлайн-олімпіада з дисципліни «Фінанси підприємства» для  студентів 3 курсу економічного відділення

Discord

Чайка Л.В.

13.11.2020

7.

Онлайн зустріч з головним бухгалтером ТОВ «УКФ» -  Шестопал О.В.  з використанням сервісу Zoom

Zoom

Черненька Л.Б.

16.11.2020

8.

Інтерактивна гра-вікторина «Як ми знаємо контроль і ревізію?» серед студентів 3 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Discord

Черненька Л.Б.

17.11.2020

9.

Відкрита виховна година до Всесвітнього дня гідності 2020 на тему «Всесвітній день Свободи та гідності України» для студентів груп 101-Е,103-Ф

Discord

Гурська Л.Л.,

Іванова С.М.

18.11.2020

10.

Гра-вікторина "Податковий марафон ерудитів" зі студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» групи

303-Ф

Discord

Лісовська Н.В.

19.11.2020

11.

Відкрите бінарне практичне заняття з дисциплін «Економіка підприємства» та «Інформатика і комп’ютерна техніка» для студентів 2 курсу спеціальності 075 «Маргетинг»

Discord

Гурська Л.Л.,

Голуб Є.С.

20.11.2020

12.

Засідання циклової комісії за результатами проведення декади

Zoom

Іванова С.М.

20.11.2020

 

Оголошення
20 квітня 2021 ро­ку о 19.00 год. відбу­деть­ся он­лайн-ко­мунікація з бать­ка­ми сту­дентів ви­пуск­них груп
20 квітня 2021, 09:55
27 березня 2021, 13:00
Всі оголошення