Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"

24 вересня о 13.15 на спортивному майданчику коледжу, з метою залучення здобувачів освіти до постійних занять фізичною культурою і спортом, виховання  любові до України та з нагоди   65 річчя заснування коледжу, відбудеться   спортивне свято День першокурсника, у якому візьмуть  участь здобувачі освіти  першого курсу.

У програмі свята:

 

  1. Руханка. Флешмоб.
  2. Спортивно-ігрова естафета.
  3. Підтягування на перекладині.
  4. Віджимання в положенні лежачи від лавки.
  5. Конкурс капітанів.
  6. Конкурс  «Кегельбан».
  7. Перетягування линви.

 

 

 

Ірина Снісар,

керівник фізичного виховання

 

Оголошення
24 ве­рес­ня 2020 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України.
22 вересня 2020, 11:47
Ува­га! Графік освітньо­го про­це­су у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» на І се­местр 2020-2021 н.р.
31 серпня 2020, 11:06
Всі оголошення