Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
27 черв­ня 2019 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ден­ної фор­ми нав­чан­ня ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
27 червня 2019, 18:45
Всі новини

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
оголошує конкурс
на заміщення посади директора
ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж».

Заяви приймаються з 12 березня по 12 квітня 2019 р. включно.

     Порядок обрання і умови конкурсу визначені Порядком проведення конкурсу на заміщення посад декана факультету, директора інституту, керівника відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України, який розміщено на сайті університету nubip.edu.ua (розділ «Відділ кадрів»).

Документи подавати до відділу кадрів (корпус №3, кім. 106). Адреса: 03041, вул. Героїв Оборони, 15.