Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
19 груд­ня у ко­леджі відбув­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 2018 ро­ку».
19 грудня 2018, 19:30
ЩИРО ВІТАЄМО СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ З ДНЕМ СВЯТОГО МИКОЛАЯ!
19 грудня 2018, 09:00
Щи­ро вітаю з Днем Свя­то­го Ми­ко­лая Чу­до­твор­ця – од­ним із най­світліших і най­радісніших хри­сти­янсь­ких свят.
19 грудня 2018, 09:00
Всі новини

23 червня  2018 року о 11.00 год. відбудеться засідання

педагогічної ради коледжу

 

Порядок денний:

  1. Про результати роботи екзаменаційних комісій  з атестації випускників  за всіма спеціальностями. Доповідають голови ЕК: д.е.н., проф. Калюга Є.В., д.е.н., проф. Давиденко Н.М., д.е.н., проф. Ларіна Я.С., к.п.н. Блозва А.І.
  2. Розгляд Освітніх програм профільної середньої освіти для підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти та навчальних планів на 2018-2019 навчальний рік. Інформація Ільченко Н.В.
  3. Про навчальне навантаження на 2018-2019 н.р. Інформація Ільченко Н.В.
  4. Про ліміт стипендіатів для призначення стипендій за результатами семестрового контролю знань за 2 семестр 2017-2018 н.р.та перелік показників оцінювання навчальних досягнень студентів для призначення академічних стипендій за результатами   семестрового контролю за 1 семестр 2018-2019 н.р. у розрізі спеціальностей та курсів. Інформація Ільченко Н.В.
  5. Звіти циклових комісій про методичну роботу за 2017-2018 н.р. Доповідають голови циклових комісій Литвинець Ю.І., Гурська Л.Л., Березинець С.К., Даль Н.В., Підгурська І.С.
  6. Аналіз виконання робочих навчальних планів, навчальних програм, навчального навантаження та дотримання графіків навчального процесу та розкладу занять у 2017-2018 навчальному році. Доповідає завідувач навчально-методичного кабінету Федосєєва Н.І.
  7. Про зміни до Правил прийому на навчання до Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ірпінський економічний коледж" за освітнім ступенем бакалавра  у 2018 році.  Інформація Погорілої О.І.
  8. Про готовність приймальної комісії до прийому абітурієнтів  у 2018 році.

Інформація Погорілої О.І.

         9. Підсумки роботи педагогічної ради коледжу за 2017-2018 навчальний рік. Доповідає Погоріла О.І.

         10. Поточні питання.

Навчальна частина

Оголошення
З 08 по 31 січня 2019 р. три­ває реєстрація на пробне ЗНО
11 січня 2019, 11:37
18 січня відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар «Про­фесійне ви­го­ран­ня пе­да­го­га та шля­хи йо­го по­пе­ре­джен­ня».
10 січня 2019, 13:43
ІІ се­местр 2018-2019 н.р. роз­поч­неть­ся 21 січня 2019 ро­ку.
27 грудня 2018, 11:34
13 груд­ня 2018 ро­ку о 12.30 год. у кон­фе­ренц­залі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
11 грудня 2018, 09:18
18 груд­ня, у вівто­рок, о 10 го­дині в ме­то­дич­но­му кабінету ко­ле­джу відбу­деть­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду ви­кла­дачів «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 1-го…
05 грудня 2018, 16:05
Всі оголошення