Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Три­ває прий­ом до­ку­ментів для всту­пу на 1 курс до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» для абітурієнтів на ос­нові ба­зо­вої за­галь­ної се­ред­ньої освіти (9-ти класів).
11 липня 2018, 09:19
7 лип­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ли­ся ювілейні зустрічі ви­пуск­ників 1973 та 1998 років.
07 липня 2018, 15:20
У ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2018 ро­ку
26 червня 2018, 22:02
Всі новини

23 червня  2018 року о 11.00 год. відбудеться засідання

педагогічної ради коледжу

 

Порядок денний:

  1. Про результати роботи екзаменаційних комісій  з атестації випускників  за всіма спеціальностями. Доповідають голови ЕК: д.е.н., проф. Калюга Є.В., д.е.н., проф. Давиденко Н.М., д.е.н., проф. Ларіна Я.С., к.п.н. Блозва А.І.
  2. Розгляд Освітніх програм профільної середньої освіти для підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти та навчальних планів на 2018-2019 навчальний рік. Інформація Ільченко Н.В.
  3. Про навчальне навантаження на 2018-2019 н.р. Інформація Ільченко Н.В.
  4. Про ліміт стипендіатів для призначення стипендій за результатами семестрового контролю знань за 2 семестр 2017-2018 н.р.та перелік показників оцінювання навчальних досягнень студентів для призначення академічних стипендій за результатами   семестрового контролю за 1 семестр 2018-2019 н.р. у розрізі спеціальностей та курсів. Інформація Ільченко Н.В.
  5. Звіти циклових комісій про методичну роботу за 2017-2018 н.р. Доповідають голови циклових комісій Литвинець Ю.І., Гурська Л.Л., Березинець С.К., Даль Н.В., Підгурська І.С.
  6. Аналіз виконання робочих навчальних планів, навчальних програм, навчального навантаження та дотримання графіків навчального процесу та розкладу занять у 2017-2018 навчальному році. Доповідає завідувач навчально-методичного кабінету Федосєєва Н.І.
  7. Про зміни до Правил прийому на навчання до Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ірпінський економічний коледж" за освітнім ступенем бакалавра  у 2018 році.  Інформація Погорілої О.І.
  8. Про готовність приймальної комісії до прийому абітурієнтів  у 2018 році.

Інформація Погорілої О.І.

         9. Підсумки роботи педагогічної ради коледжу за 2017-2018 навчальний рік. Доповідає Погоріла О.І.

         10. Поточні питання.

Навчальна частина