Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Три­ває прий­ом до­ку­ментів для всту­пу на 1 курс до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» для абітурієнтів на ос­нові ба­зо­вої за­галь­ної се­ред­ньої освіти (9-ти класів).
11 липня 2018, 09:19
7 лип­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ли­ся ювілейні зустрічі ви­пуск­ників 1973 та 1998 років.
07 липня 2018, 15:20
У ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2018 ро­ку
26 червня 2018, 22:02
Всі новини

30  січня  2018 року о 15.00 год. відбудеться засідання

педагогічної ради коледжу.

 

Порядок денний:

 

  1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Інформація секретаря педагогічної ради Погорілої О.І.
  2. Про результати зимової сесії  за І семестр 2017-2018 н.р. Доповідають завідувачі відділень Семененко Т.А., Сова В.М.
  3. Про відповідність кадрового забезпечення та науково-педагогічної активності викладачів вимогам Ліцензійних умов у сфері провадження вищої освіти.  Доповідає заступник директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.
  4. Про виконання кошторису за 2017 рік.  Доповідає головний бухгалтер Тимченко Т.П.
  5. Поточні питання.

 

Навчальна частина