Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
17 квітня сту­ден­ти І - IV курсів спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» зігра­ли в інте­лек­ту­аль­ну гру «Брейн-ринг».
17 квітня 2019, 16:43
17 квітня ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у ХVІ Все­ук­раїнській на­у­ковій кон­фе­ренції сту­дентів і мо­ло­дих вче­них «Мо­лодь: освіта, на­у­ка, ду­ховність».
17 квітня 2019, 16:40
Всі новини

План заходів

з підготовки та проведення Всеукраїнського тижня права

Дата

проведення

Назва заходу

Відповідальні за виконання

03.12.2018

Оформлення стенду «Правовий вісник».

Берегеля І.М.

Організація тематичної книжкової виставки «Механізми забезпечення основних прав людини» в читальному залі бібліотеки коледжу.

Горніч Н.В.

Олімпіада з правознавства.

Викладачі правознавства

04.12.2018

Круглий стіл «Правові засади захисту прав людини» (протидія торгівлею людьми, булінгу).

Берегеля І.М.

Конкурс плакатів і стіннівок на тему: «Я – людина, отже маю права!» .

Члени гуртка «Юридична консультація», керівник гуртка

05.12.2018

Акція «Україна має право на мир!» на забезпечення реалізації третього покоління прав людини.

Викладачі правознавства, студентська рада

Відкрите практичне заняття «Трудове право».

Берегеля І.М., студенти групи 104-М

06.12.2018

Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини.

Керівники академічних груп

07.12.2018

 

Перегляд відеороликів «Сторінками Загальної декларації прав людини».

Берегеля І.М.,

Боровкова Г.С.,

члени гуртка «Юридична консультація»,

керівники академічних груп

Надання безкоштовних юридичних консультацій студентам і співробітникам коледжу.

Берегеля І.М.,

Боровкова Г.С.

Підведення підсумків.

Берегеля І.М.

 

Ірина Берегеля,

викладач правознавства

Оголошення
: 19 квітня 2019 ро­ку, о 13.30 відбу­деть­ся олімпіада з історії України се­ред сту­дентів І кур­су.
Вчора о 15:04
Згідно з на­ка­зом № 105 к/тр від 15.04.2019 ро­ку «Про пе­ре­не­сен­ня ро­бо­чих днів» вста­нов­ле­но вихідні дні з 27.04.2019 р. по 05.05.2019 р. включ­но.
17 квітня 2019, 16:37
Всі оголошення