Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
20 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
6 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відвіда­ли Міжна­родні ви­став­ки «Agro Animal Show» та «Фрук­ти. Овочі. Логісти­ка» на базі Міжна­род­но­го ви­став­ко­во­го цен­тру.
6 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку ви­кла­дачі і сту­ден­ти відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відвіда­ли ПрАТ «ОБОЛОНЬ».
7 години тому
18 лю­то­го 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся звітно-ви­бор­на кон­фе­ренція сту­дентів ко­ле­джу.
18 лютого 2019, 15:52
Всі новини

План заходів

з підготовки та проведення Всеукраїнського тижня права

Дата

проведення

Назва заходу

Відповідальні за виконання

03.12.2018

Оформлення стенду «Правовий вісник».

Берегеля І.М.

Організація тематичної книжкової виставки «Механізми забезпечення основних прав людини» в читальному залі бібліотеки коледжу.

Горніч Н.В.

Олімпіада з правознавства.

Викладачі правознавства

04.12.2018

Круглий стіл «Правові засади захисту прав людини» (протидія торгівлею людьми, булінгу).

Берегеля І.М.

Конкурс плакатів і стіннівок на тему: «Я – людина, отже маю права!» .

Члени гуртка «Юридична консультація», керівник гуртка

05.12.2018

Акція «Україна має право на мир!» на забезпечення реалізації третього покоління прав людини.

Викладачі правознавства, студентська рада

Відкрите практичне заняття «Трудове право».

Берегеля І.М., студенти групи 104-М

06.12.2018

Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини.

Керівники академічних груп

07.12.2018

 

Перегляд відеороликів «Сторінками Загальної декларації прав людини».

Берегеля І.М.,

Боровкова Г.С.,

члени гуртка «Юридична консультація»,

керівники академічних груп

Надання безкоштовних юридичних консультацій студентам і співробітникам коледжу.

Берегеля І.М.,

Боровкова Г.С.

Підведення підсумків.

Берегеля І.М.

 

Ірина Берегеля,

викладач правознавства

Оголошення
Ме­то­дич­ний семінар «Про­ект­на тех­но­логія: суть, до­свід, ви­ко­ри­стан­ня, роль у роз­вит­ку пізна­валь­но-по­шу­ко­вої діяль­ності сту­дентів і ви­кла­дачів» відбу­деть­ся 25 лю­то­го у формі пре­зен­тації…
13 лютого 2019, 17:04
Всі оголошення