Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
20 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
7 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відвіда­ли Міжна­родні ви­став­ки «Agro Animal Show» та «Фрук­ти. Овочі. Логісти­ка» на базі Міжна­род­но­го ви­став­ко­во­го цен­тру.
7 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку ви­кла­дачі і сту­ден­ти відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відвіда­ли ПрАТ «ОБОЛОНЬ».
8 години тому
18 лю­то­го 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся звітно-ви­бор­на кон­фе­ренція сту­дентів ко­ле­джу.
18 лютого 2019, 15:52
Всі новини

План  проведення заходів до Дня науки

у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»

 

№ п/п

Заходи

Дата

Відповідальні

1.

Відкрите засідання гуртка «Банкір»

27.04.2018 р.

Іванова С.М.

2.

 Відкриті засідання гуртків із загальноосвітніх предметів:

-           історичний;

-          англійської мови;

-          «Експерт»;

-           математичний;

-          «Фізик»

27.04 – 16.05. 2018 р.

Голови циклових комісій Підгурська І.С.,

Даль Н.В., керівники гуртків

3.

Відкрите засідання гуртка  «Основи

3D Моделювання»

03.05. 2018 р.

Керівники гуртка Ясінський О.В.,

Печкуров В.П.

4.

Відкрите засідання гуртка «Бухгалтер»

16.05.2018 р.

Голова циклової комісії Литвинець Ю.І., керівник гуртка

5.

Відкриті засідання гуртків

 «Юний підприємець», «Споживач»

11.05 – 16.05.2018 р.

Голова циклової комісії Березинець С.К., керівники гуртків

6.

Студентсько-учнівська конференція «Земля – наш спільний дім»

04.05.2018 р.

 

Голова циклової комісії Даль Н.В., викладачі

Бідун О.В., Смолянчук Н.В.

7.

Внутрішньовузівська студентська науково-практична конференція  «Сучасні орієнтири філологічних досліджень»

16.05.2018 р.

Циклова комісія гуманітарних дисциплін, викладачі української філології

8.

Звіт-презентація науково-дослідної роботи циклових комісій з обдарованою молоддю протягом 2017-2018 навчального року

17.05.2018 р.

Голови циклових комісій

 

Погоріла О.І., методист коледжу

Оголошення
Ме­то­дич­ний семінар «Про­ект­на тех­но­логія: суть, до­свід, ви­ко­ри­стан­ня, роль у роз­вит­ку пізна­валь­но-по­шу­ко­вої діяль­ності сту­дентів і ви­кла­дачів» відбу­деть­ся 25 лю­то­го у формі пре­зен­тації…
13 лютого 2019, 17:04
Всі оголошення