Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Три­ває прий­ом до­ку­ментів для всту­пу на 1 курс до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» для абітурієнтів на ос­нові ба­зо­вої за­галь­ної се­ред­ньої освіти (9-ти класів).
11 липня 2018, 09:19
7 лип­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ли­ся ювілейні зустрічі ви­пуск­ників 1973 та 1998 років.
07 липня 2018, 15:20
У ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2018 ро­ку
26 червня 2018, 22:02
Всі новини

План  проведення заходів до Дня науки

у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»

 

№ п/п

Заходи

Дата

Відповідальні

1.

Відкрите засідання гуртка «Банкір»

27.04.2018 р.

Іванова С.М.

2.

 Відкриті засідання гуртків із загальноосвітніх предметів:

-           історичний;

-          англійської мови;

-          «Експерт»;

-           математичний;

-          «Фізик»

27.04 – 16.05. 2018 р.

Голови циклових комісій Підгурська І.С.,

Даль Н.В., керівники гуртків

3.

Відкрите засідання гуртка  «Основи

3D Моделювання»

03.05. 2018 р.

Керівники гуртка Ясінський О.В.,

Печкуров В.П.

4.

Відкрите засідання гуртка «Бухгалтер»

16.05.2018 р.

Голова циклової комісії Литвинець Ю.І., керівник гуртка

5.

Відкриті засідання гуртків

 «Юний підприємець», «Споживач»

11.05 – 16.05.2018 р.

Голова циклової комісії Березинець С.К., керівники гуртків

6.

Студентсько-учнівська конференція «Земля – наш спільний дім»

04.05.2018 р.

 

Голова циклової комісії Даль Н.В., викладачі

Бідун О.В., Смолянчук Н.В.

7.

Внутрішньовузівська студентська науково-практична конференція  «Сучасні орієнтири філологічних досліджень»

16.05.2018 р.

Циклова комісія гуманітарних дисциплін, викладачі української філології

8.

Звіт-презентація науково-дослідної роботи циклових комісій з обдарованою молоддю протягом 2017-2018 навчального року

17.05.2018 р.

Голови циклових комісій

 

Погоріла О.І., методист коледжу

Оголошення
25 черв­ня о 13 год 30 хв у ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу відкриється ви­став­ка-кон­курс нав­чаль­но-ме­то­дич­них ма­теріалів ви­кла­дачів нав­чаль­но­го за­кла­ду.
20 червня 2018, 10:35
23 черв­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
15 червня 2018, 11:54
Всі оголошення