Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
20 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
6 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відвіда­ли Міжна­родні ви­став­ки «Agro Animal Show» та «Фрук­ти. Овочі. Логісти­ка» на базі Міжна­род­но­го ви­став­ко­во­го цен­тру.
6 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку ви­кла­дачі і сту­ден­ти відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відвіда­ли ПрАТ «ОБОЛОНЬ».
7 години тому
18 лю­то­го 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся звітно-ви­бор­на кон­фе­ренція сту­дентів ко­ле­джу.
18 лютого 2019, 15:52
Всі новини

РОЗПОРЯДОК РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

на період з 28.08.2018 р. по 03.09.2018 р.

 

Дата

Вид роботи, назва заходів

Місце проведення

28 серпня

вівторок

З 900  - приймання заборгованості за результатами успішності за ІІ семестр 2017-2018 н.р.

В закріплених аудиторіях

 

 

29 серпня

середа

 

900  - 1000 - нарада класних керівників

Аудиторія № 12

корпус №2

900  - 1700  - поселення в гуртожиток студентів нового набору

Гуртожиток

1000  - 1200  - засідання циклових комісій. Розгляд Комплексного плану роботи коледжу на 2018-2019 н.р.

В закріплених аудиторіях

1200  - 1700  - підготовка навчальних кабінетів, лабораторій до нового навчального року; підготовка навчально-методичної документації

1400  - 1500 –   нарада викладачів

Аудиторія № 12

корпус №2

 

 

30 серпня

четвер

900  - 1700 – поселення в гуртожиток студентів нового набору та старших курсів

Гуртожиток

1000   - засідання педагогічної ради

 

Конференцзал корпусу №2

1300  - 1700  підготовка навчальних кабінетів, лабораторій до нового навчального року; підготовка навчально-методичної документації

В закріплених аудиторіях

 

31 серпня

п’ятниця

1000- Урочисте свято «День знань»

Актова зала

900  - 1700  - поселення в гуртожиток студентів старших курсів

Гуртожиток

03 вересня

понеділок

 

 

1 пара 8.30  - 9.50

Тематична лекція

В аудиторіях

2, 3 пара -  заняття згідно з розкладом

В аудиторіях

 

Навчальна частина

Оголошення
Ме­то­дич­ний семінар «Про­ект­на тех­но­логія: суть, до­свід, ви­ко­ри­стан­ня, роль у роз­вит­ку пізна­валь­но-по­шу­ко­вої діяль­ності сту­дентів і ви­кла­дачів» відбу­деть­ся 25 лю­то­го у формі пре­зен­тації…
13 лютого 2019, 17:04
Всі оголошення