Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Асоціація з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­вачів» «Спо­жив­ча довіра»
24 червня 2019, 14:45
21 черв­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
22 червня 2019, 13:00
Сту­ден­ти ІІ кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині».
14 червня 2019, 15:15
Всі новини

РОЗПОРЯДОК РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

на період з 28.08.2018 р. по 03.09.2018 р.

 

Дата

Вид роботи, назва заходів

Місце проведення

28 серпня

вівторок

З 900  - приймання заборгованості за результатами успішності за ІІ семестр 2017-2018 н.р.

В закріплених аудиторіях

 

 

29 серпня

середа

 

900  - 1000 - нарада класних керівників

Аудиторія № 12

корпус №2

900  - 1700  - поселення в гуртожиток студентів нового набору

Гуртожиток

1000  - 1200  - засідання циклових комісій. Розгляд Комплексного плану роботи коледжу на 2018-2019 н.р.

В закріплених аудиторіях

1200  - 1700  - підготовка навчальних кабінетів, лабораторій до нового навчального року; підготовка навчально-методичної документації

1400  - 1500 –   нарада викладачів

Аудиторія № 12

корпус №2

 

 

30 серпня

четвер

900  - 1700 – поселення в гуртожиток студентів нового набору та старших курсів

Гуртожиток

1000   - засідання педагогічної ради

 

Конференцзал корпусу №2

1300  - 1700  підготовка навчальних кабінетів, лабораторій до нового навчального року; підготовка навчально-методичної документації

В закріплених аудиторіях

 

31 серпня

п’ятниця

1000- Урочисте свято «День знань»

Актова зала

900  - 1700  - поселення в гуртожиток студентів старших курсів

Гуртожиток

03 вересня

понеділок

 

 

1 пара 8.30  - 9.50

Тематична лекція

В аудиторіях

2, 3 пара -  заняття згідно з розкладом

В аудиторіях

 

Навчальна частина

Оголошення
19 червня 2019, 10:47
27 черв­ня в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся уро­чи­сте вру­чен­ня ди­пломів!
19 червня 2019, 10:44
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
Всі оголошення