Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини

До уваги студентів 2 курсу, які складатимуть ДПА у 2019 році у формі ЗНО!

 

З метою якісної підготовки до успішного складання Державної підсумкової атестації у формі ЗНО, у коледжі з 01 лютого 2019 р. проводитимуться факультативні заняття з предметів: українська мова, математика, історія України, а також з англійської мови (ДПА у закладі).

На факультативних заняттях студенти зможуть повторити теоретичний матеріал, попрацювати із сертифікаційними роботами минулих років, систематизувати та поглибити свої знання, ознайомитися з процедурою проведення ЗНО.

Факультативні заняття проводять досвідчені викладачі: Манзюк Т.С. (українська мова), Підгурська І.С., Медведь Т.М. (історія України), Іваненко Н.В. (математика).

Для запису на факультатив та інформування про вартість надання освітньої послуги звертатись до вказаних викладачів.

 

Наталія Ільченко,

заступник директора з навчальної роботи

Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
Вчора о 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення