Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
17 квітня сту­ден­ти І - IV курсів спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» зігра­ли в інте­лек­ту­аль­ну гру «Брейн-ринг».
17 квітня 2019, 16:43
17 квітня ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у ХVІ Все­ук­раїнській на­у­ковій кон­фе­ренції сту­дентів і мо­ло­дих вче­них «Мо­лодь: освіта, на­у­ка, ду­ховність».
17 квітня 2019, 16:40
Всі новини

До уваги студентів 2 курсу, які складатимуть ДПА у 2019 році у формі ЗНО!

 

З метою якісної підготовки до успішного складання Державної підсумкової атестації у формі ЗНО, у коледжі з 01 лютого 2019 р. проводитимуться факультативні заняття з предметів: українська мова, математика, історія України, а також з англійської мови (ДПА у закладі).

На факультативних заняттях студенти зможуть повторити теоретичний матеріал, попрацювати із сертифікаційними роботами минулих років, систематизувати та поглибити свої знання, ознайомитися з процедурою проведення ЗНО.

Факультативні заняття проводять досвідчені викладачі: Манзюк Т.С. (українська мова), Підгурська І.С., Медведь Т.М. (історія України), Іваненко Н.В. (математика).

Для запису на факультатив та інформування про вартість надання освітньої послуги звертатись до вказаних викладачів.

 

Наталія Ільченко,

заступник директора з навчальної роботи

Оголошення
: 19 квітня 2019 ро­ку, о 13.30 відбу­деть­ся олімпіада з історії України се­ред сту­дентів І кур­су.
Вчора о 15:04
Згідно з на­ка­зом № 105 к/тр від 15.04.2019 ро­ку «Про пе­ре­не­сен­ня ро­бо­чих днів» вста­нов­ле­но вихідні дні з 27.04.2019 р. по 05.05.2019 р. включ­но.
17 квітня 2019, 16:37
Всі оголошення