Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
20 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
7 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відвіда­ли Міжна­родні ви­став­ки «Agro Animal Show» та «Фрук­ти. Овочі. Логісти­ка» на базі Міжна­род­но­го ви­став­ко­во­го цен­тру.
7 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку ви­кла­дачі і сту­ден­ти відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відвіда­ли ПрАТ «ОБОЛОНЬ».
8 години тому
18 лю­то­го 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся звітно-ви­бор­на кон­фе­ренція сту­дентів ко­ле­джу.
18 лютого 2019, 15:52
Всі новини

До уваги студентів 2 курсу, які складатимуть ДПА у 2019 році у формі ЗНО!

 

З метою якісної підготовки до успішного складання Державної підсумкової атестації у формі ЗНО, у коледжі з 01 лютого 2019 р. проводитимуться факультативні заняття з предметів: українська мова, математика, історія України, а також з англійської мови (ДПА у закладі).

На факультативних заняттях студенти зможуть повторити теоретичний матеріал, попрацювати із сертифікаційними роботами минулих років, систематизувати та поглибити свої знання, ознайомитися з процедурою проведення ЗНО.

Факультативні заняття проводять досвідчені викладачі: Манзюк Т.С. (українська мова), Підгурська І.С., Медведь Т.М. (історія України), Іваненко Н.В. (математика).

Для запису на факультатив та інформування про вартість надання освітньої послуги звертатись до вказаних викладачів.

 

Наталія Ільченко,

заступник директора з навчальної роботи

Оголошення
Ме­то­дич­ний семінар «Про­ект­на тех­но­логія: суть, до­свід, ви­ко­ри­стан­ня, роль у роз­вит­ку пізна­валь­но-по­шу­ко­вої діяль­ності сту­дентів і ви­кла­дачів» відбу­деть­ся 25 лю­то­го у формі пре­зен­тації…
13 лютого 2019, 17:04
Всі оголошення