Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
27 черв­ня 2019 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ден­ної фор­ми нав­чан­ня ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
27 червня 2019, 18:45
Всі новини

18 грудня, у вівторок, о 10 годині в методичному кабінету коледжу  відбудеться  круглий стіл – презентація досвіду  викладачів, які  підлягають атестації  у 2018 – 2019 навчальному році, - «Моє краще заняття, краща методична розробка  1-го семестру цього навчального року».

                                                                       Алла  Заболотна, методист коледжу