Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Три­ває прий­ом до­ку­ментів для всту­пу на 1 курс до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» для абітурієнтів на ос­нові ба­зо­вої за­галь­ної се­ред­ньої освіти (9-ти класів).
11 липня 2018, 09:19
7 лип­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ли­ся ювілейні зустрічі ви­пуск­ників 1973 та 1998 років.
07 липня 2018, 15:20
У ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2018 ро­ку
26 червня 2018, 22:02
Всі новини

    Згідно з наказом № 59 від 08.06.2018 року, відповідно до Положення про виставку-конкурс на кращу навчально-методичну розробку у Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України  «Ірпінський економічний коледж» 25 червня о 13 год 30 хв у методичному кабінеті коледжу  відкриється  виставка-конкурс навчально-методичних матеріалів викладачів навчального закладу.

      Прийом експонатів на виставку триває.

                                                                                                                                                              Методична рада