Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Три­ває прий­ом до­ку­ментів для всту­пу на 1 курс до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» для абітурієнтів на ос­нові ба­зо­вої за­галь­ної се­ред­ньої освіти (9-ти класів).
11 липня 2018, 09:19
7 лип­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ли­ся ювілейні зустрічі ви­пуск­ників 1973 та 1998 років.
07 липня 2018, 15:20
У ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2018 ро­ку
26 червня 2018, 22:02
Всі новини

Якщо ти активний та свідомий, тобі необхідно бути в нашій команді! Тут тобі допоможуть та навчать, як захистити свої права як споживача, нададуть кваліфіковану консультацію з правових гарантій на належну якість та безпечність товарів, навчать методам визначення фальсифікованих товарів.

До участі в роботі факультативу запрошуються студенти ІІ, III курсів.

Споживай розумно, обирай якісне!  Захисти свої права сам!

 

О.П. Ковтун,

викладач товарознавчих дисциплін