Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
27 черв­ня 2019 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ден­ної фор­ми нав­чан­ня ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
27 червня 2019, 18:45
Всі новини

У вівторок, 7 березня 2019 року, о 12.00 в лекційній залі корпусу №1 відбудеться відкрите лекційне заняття з предмета «Захист Вітчизни»на тему: «Державна система цивільного захисту, основні принципи захисту населення» у групі 107-К.

 

 

 

Іллона Підгурська,

голова циклової комісії загальноосвітніх

та гуманітарних дисциплін