Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
27 черв­ня 2019 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ден­ної фор­ми нав­чан­ня ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
27 червня 2019, 18:45
Всі новини

У середу, 13 березня 2019 року, о 10.00 в лекційній залі корпусу №1 відбудеться відкрите практичне заняття з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» на тему «Економічні системи та їх характеристика» у групі 203- Ф (1) викладача Івкової Н.М.

 

 

                                            Іллона Підгурська,

                                                  голова циклової комісії гуманітарних дисциплін