Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
27 черв­ня 2019 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ден­ної фор­ми нав­чан­ня ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
27 червня 2019, 18:45
Всі новини

У понеділок, 12 листопада,  на третій парі ( о 10  год. 50 хв.) в аудиторії №54 корпусу №2 відбудеться   відкрите  заняття – лекція  к.с-г.н. Поцелуйка М.П. з  навчальної дисципліни «Екологія» на  тему:  «Сучасні проблеми охорони  природи в сільському господарстві» в групі 203 (109) – Ф – 2.

                                                                              Даль Н.В., голова циклової комісії

                                                                            фундаментальних дисциплін та комп’ютерних технологій