Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Три­ває прий­ом до­ку­ментів для всту­пу на 1 курс до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» для абітурієнтів на ос­нові ба­зо­вої за­галь­ної се­ред­ньої освіти (9-ти класів).
11 липня 2018, 09:19
7 лип­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ли­ся ювілейні зустрічі ви­пуск­ників 1973 та 1998 років.
07 липня 2018, 15:20
У ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2018 ро­ку
26 червня 2018, 22:02
Всі новини

23 січня 2018 року відбудуться збори трудового колективу з порядком денним:

  1. Звіт директора коледжу про діяльність ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» за 2017 рік.

  2. Різне.

 

Місце проведення зборів – конференц зала навчального корпусу № 2.

Початок зборів  о 14.00.

Явка всіх членів трудового колективу обов’язкова.