Separate division
National University of Life and Environmental
Sciences Ukraine
"Irpen Economic College"
News
Сту­ден­ти, ви­кла­дачі та співробітни­ки ко­ле­джу до­лу­чи­лись до акції «Жінки, мир, без­пе­ка».
03 march 2021, 21:59
Ро­би­мо спра­ву ра­зом!
01 march 2021, 22:05
27 лю­то­го відбув­ся День відкри­тих две­рей
28 february 2021, 12:51
Read all
Оголошення
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
27 february 2021, 14:39
Всі оголошення