Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
8 серп­ня 2022 р. був про­ве­де­ний он­лайн інструк­таж з без­пе­ки життєдіяль­ності учас­ників освітньо­го про­це­су в умо­вах воєнно­го ста­ну.
Вчора о 14:00
06 серп­ня 2022 ро­ку відбу­ла­ся то­ло­ка, до якої до­лу­чи­ли­ся ви­кла­дачі, сту­ден­ти і працівни­ки ко­ле­джу.
08 серпня 2022, 12:44
Да­вай­те знай­о­ми­ти­ся – я, Ка­те­ри­на Олек­сен­ко – сту­дент­ка 1 кур­су спеціаль­ності 181 «Хар­чові тех­но­логії».
02 серпня 2022, 19:53
Всі новини

Реєстрація особистих електронних кабінетів починається з 23 червня (для вступників на основі 9 класів)  та з 01 липня (для вступників на основі 11 класів) на сайті  https://vstup.edbo.gov.ua/

Для створення кабінету треба зазначити:

  • серію та номер документа про освіту;
  • номер (без серії) документа, що посвідчує особу: паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження;
  • номер, PIN-код і рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (у 2022 році приймають сертифікати ЗНО за 2019, 2020, 2021,НМТ-2022 р. у будь-якій комбінації (для вступників на основі 11 класів);

Також потрібно вказати електронну пошту, до якої вступник має доступ і яка не заборонена на території України, та згенерувати пароль для подальшого входу в кабінет.

У сам кабінет необхідно завантажити:

 фото вступника (будь ласка, не завантажуйте «селфі» чи некоректне фото, адже заклад освіти може використовувати його для замовлення студентського квитка;

  • за наявності, сканкопію довідки, що підтверджує реєстрацію у селі (Додаток 13 або витяг з реєстру територіальної громади, зокрема сформований на порталі Дія), а також вказати контактні номери.

 

Редагувати внесену інформацію можна до моменту подання першої електронної заяви.