Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Міністер­ство освіти та на­у­ки України опри­люд­ни­ло орієнтовні об­ся­ги дер­жав­но­го за­мо­в­лен­ня
11 липня 2017, 19:12
30 черв­ня у ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2017 ро­ку
30 червня 2017, 16:15
Всі новини

При поданні заяви вступник пред’являє особисто оригінали:

1) паспорта або свідоцтва про народження (для осіб, які за віком не мають паспорта);

2) документа про освіту та додаток до нього; 

3)сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на базі 11 класів);

4) військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

5) документів, які надають пільги при вступі (за наявності).

 

До заяви вступник додає:

1) копію паспорта або свідоцтва про народження (для осіб, які за віком не мають паспорта); 

2)  копію документа про освіту та додатка до нього; 

3)  копію сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що визначені Правилами прийому для конкурсного відбору (для вступників на базі 11 класів);

4)  копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

5) 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

6) 2 конверти з марками.

Оголошення
18 трав­ня 2017 ро­ку відбу­деть­ся відкри­та інфор­маційно-ви­хов­на го­ди­на на те­му: «За­хи­сти свої пра­ва – ство­ри своє май­бутнє».
17 травня 2017, 17:34
Всі оголошення