Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
22 січня 2021р. клас­ний керівник групи 204-Ф Ку­ракіна О.В. про­ве­ла ви­хов­ну го­ди­ну з на­го­ди Дня Со­бор­ності України
23 січня 2021, 20:04
Спільна ро­бо­та, що дає ре­зуль­тат.
22 січня 2021, 20:06
14 січня 2021 ро­ку у ко­леджі відбув­ся пе­да­гогічний семінар.
15 січня 2021, 09:10
Всі новини

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2021 році

 

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

Мінімальна кількість балів

Назва

Код

Економіка

051

1. Українська мова

120

2. Математика

120

Облік і оподаткування  

071

1. Українська мова

120

2. Математика

120

Фінанси, банківська справа та страхування      

072

1. Українська мова

120

2. Математика

120

Маркетинг

075

1. Українська мова

120

2. Математика

120

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

1. Українська мова

120

2. Математика

120

Комп’ютерна інженерія

123

1. Українська мова

120

2. Математика

120

Харчові технології

181

1. Українська мова

120

2. Математика

120

 

 

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2021 році

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Перелік конкурсних предметів

Мінімальна кількість балів

Назва

Код

Облік і оподаткування

071

1. Українська мова або Українська мова та література

100

2. Математика або історія України або географія

100

Фінанси, банківська справа та страхування

072

1. Українська мова або Українська мова та література

100

2. Математика або історія України або географія

100

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

1. Українська мова або Українська мова та література

100

2. Математика або історія України або географія

100

Харчові технології

181

1. Українська мова або Українська мова та література

100

2. Математика або історія України або географія

100

 

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2021 році

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

Мінімальна кількість балів

Назва

Код

Облік і оподаткування

071

1. Українська мова

120

2. Математика або історія України або географія

120

Фінанси, банківська справа та страхування

072

1. Українська мова

120

2. Математика або історія України або географія

120

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

1. Українська мова

120

2. Математика або історія України або географія

120

Харчові технології

181

1. Українська мова

120

2. Математика або історія України або географія

120

Оголошення
За­про­шуємо сту­дентів ко­ле­джу взя­ти участь у кон­курсі з ви­дачі гран­ту
20 січня 2021, 10:38
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь¬кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
14 січня 2021, 14:39
14 січня об 11 го­дині відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар.
11 січня 2021, 19:29
10 груд­ня 2020 ро­ку о 16:00 на базі плат­фор­ми Zoom відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар.
03 грудня 2020, 20:54
Всі оголошення