Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
19 - 20 трав­ня на відділенні підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відбув­ся за­хист кур­со­вих сту­дентів 3 кур­су спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія».
20 травня 2022, 20:31
18 трав­ня у формі веб­кон­фе­ренції відбу­ло­ся уро­чи­сте засідан­ня ХІ «Фе­сти­ва­лю сту­дентсь­кої на­у­ки – 2022» у Національ­но­му універ­си­теті біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України.
19 травня 2022, 20:05
19 травня 2022, 19:52
18 трав­ня клас­ний керівник Аліна Щер­ба­ко­ва про­ве­ла го­ди­ну спілку­ван­ня на те­му «Син­дром про­ви­ни вціліло­го».
18 травня 2022, 23:51
Всі новини

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2022 році

 

Для вступників на основі базової середньої освіти

Спеціальності освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

Мінімальна кількість балів

Назва

Код

Економіка

051

1. Українська мова

120

2. Математика

120

Облік і оподаткування  

071

1. Українська мова

120

2. Математика

120

Фінанси, банківська справа та страхування      

072

1. Українська мова

120

2. Математика

120

Маркетинг

075

1. Українська мова

120

2. Математика

120

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

1. Українська мова

120

2. Математика

120

Комп’ютерна інженерія

123

1. Українська мова

120

2. Математика

120

Харчові технології

181

1. Українська мова

120

2. Математика

120

 

 

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2022 році

 

Для вступників на основі повної (профільної) загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Перелік конкурсних предметів

Мінімальна кількість балів

Назва

Код

Облік і оподаткування

071

1. Українська мова

100

2. Математика або історія України або географія

100

Фінанси, банківська справа та страхування

072

1. Українська мова

100

2. Математика або історія України або географія

100

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

1. Українська мова

100

2. Математика або історія України або географія

100

Харчові технології

181

1. Українська мова

100

2. Математика або історія України або географія

100

 

 

 

 

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2022 році

 

Для вступників на основі повної (профільної) загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

Мінімальна кількість балів

Назва

Код

Облік і оподаткування

071

1. Українська мова

120

2. Математика або історія України або географія

120

Фінанси, банківська справа та страхування

072

1. Українська мова

120

2. Математика або історія України або географія

120

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

1. Українська мова

120

2. Математика або історія України або географія

120

Харчові технології

181

1. Українська мова

120

2. Математика або історія України або географія

120