Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
13 ли­сто­па­да відбу­ла­ся гра-вікто­ри­на «Бух­гал­тер-за­по­ру­ка про­фесійно­го успіху».
3 години тому
8 ли­сто­па­да 2019 ро­ку сту­ден­ти та ви­кла­дачі ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» приєдна­ли­ся до на­пи­сан­ня радіодик­тан­ту національ­ної єдності.
12 листопада 2019, 21:07
Всі новини
Оголошення
З 11 по 28 ли­сто­па­да 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­во­ди­ти­ся першість ко­ле­джу зі стрітбо­лу.
06 листопада 2019, 19:11
Всі оголошення