Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"

Результати вступного випробування

на основі базової середньої освіти (26.08.2020 р.)

 

№ п.п

ПІБ абітурієнта

Кількість балів⃰

Математика

Українська мова

1

Слюсар Максим Анатолійович

145

120

2

Сердюк Юлія Олегівна

120

120

3

Панченко Максим Валерійович

120

120

4

Лісниченко Наталія Петрівна

120

130

5

Пірус Дар’я Віталіївна

120

120

6

Олексієнко Віталіна Олександрівна

120

140

7

Лайконін Лев Володимирович

125

120

8

Жарков Микита Ярославович

120

120

9

Неруш Андрій Володимирович

130

130

10

Кіслов Андрій Олександрович

130

150

11

Титарчук Юлія Дмитрівна

130

160

 Примітка. До участі в конкурсі допускаються особи, які склали вступні випробування на 120 балів і більше.

Оголошення
24 ве­рес­ня 2020 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України.
22 вересня 2020, 11:47
Ува­га! Графік освітньо­го про­це­су у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» на І се­местр 2020-2021 н.р.
31 серпня 2020, 11:06
Всі оголошення