Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
03 ве­рес­ня відбу­ли­ся збо­ри меш­канців гур­то­жит­ку - сту­дентів но­во­го на­бо­ру
04 вересня 2020, 11:06
1 ве­рес­ня 2020 ро­ку для сту­дентів ко­ле­джу був про­ве­де­ний єди­ний пер­ший урок
02 вересня 2020, 09:39
Те­ма­тич­на зустріч з на­го­ди Дня знань для сту­дентів но­во­го на­бо­ру
02 вересня 2020, 09:35
01 вересня 2020, 08:34
Всі новини

 

Обсяг державного замовлення

 на підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня

 фахового молодшого бакалавра у 2020 році

 

Спеціальність

Денна форма навчання

Ліцензійні

обсяги

Державне

замовлення

У тому числі

квота-1

на базі

9 кл.

на базі

11 кл.

на базі

9 кл.

на базі

11 кл.

на базі

9 кл.

на базі

11 кл.

Економіка

30

0

5

0

1

0

Облік і оподаткування

30

10

25

6

2

1

Фінанси, банківська справа і страхування

30

10

25

5

2

1

Маркетинг

30

0

9

0

1

0

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

30

10

22

4

2

1

Комп'ютерна інженерія

40

10

18

0

2

0

Харчові технології

50

0

5

0

1

0

 

 

Оголошення
Ува­га! Графік освітньо­го про­це­су у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» на І се­местр 2020-2021 н.р.
31 серпня 2020, 11:06
Всі оголошення