Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
19 - 20 трав­ня на відділенні підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відбув­ся за­хист кур­со­вих сту­дентів 3 кур­су спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія».
20 травня 2022, 20:31
18 трав­ня у формі веб­кон­фе­ренції відбу­ло­ся уро­чи­сте засідан­ня ХІ «Фе­сти­ва­лю сту­дентсь­кої на­у­ки – 2022» у Національ­но­му універ­си­теті біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України.
19 травня 2022, 20:05
19 травня 2022, 19:52
18 трав­ня клас­ний керівник Аліна Щер­ба­ко­ва про­ве­ла го­ди­ну спілку­ван­ня на те­му «Син­дром про­ви­ни вціліло­го».
18 травня 2022, 23:51
Всі новини

Строки прийому документів, вступних випробувань та зарахування вступників на основі

базової  середньої освіти (9 кл.)

 

Етапи вступної компанії

Денна форма здобуття освіти

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

23 червня

Завершення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

31 серпня

Початок прийому заяв та документів

30  червня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

о 18:00 год. 13 липня

Проведення вступних іспитів та співбесід

14 липня – 23 липня

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12:00 год. 28 липня

Виконання вимог вступниками, які отримали рекомендації до зарахування:

- на місця державного замовлення

до 12:00 год.  28 липня

Зарахування вступників

 

 

 

за державним замовленням –

не пізніше 18:00 год.  30 липня

за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 03 серпня

Переведення  на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 08 серпня

 

 

 

Строки додаткового прийому документів, вступних випробувань та зарахування вступників на основі

 базової  середньої освіти

за кошти фізичних або юридичних осіб

 

Етапи вступної компанії

Денна форма здобуття освіти

Початок прийому заяв та документів

04 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

о 18:00 год. 15 серпня

Проведення вступних іспитів

16 серпня – 19 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12:00 год. 22 серпня

Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

 

не пізніше 12:00 год. 31 серпня

 

Строки прийому документів, конкурсу сертифікатів, вступних випробувань та зарахування вступників на основі

повної загальної (профільної) середньої освіти (11 кл.)

 

Етапи вступної компанії

Денна форма здобуття освіти

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

30 вересня

Початок прийому заяв та документів

14 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів

о 18:00 год. 26 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО

о 18:00 год.  03 серпня

Вступні іспити проводяться

21 липня – 02 серпня

Співбесіди

21 липня – 02 серпня

Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди

не пізніше 12:00 год.  05  серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників (які вступають на основі сертифікатів ЗНО та вступних іспитів)

не пізніше 12:00 год. 08  серпня

Виконання вимог вступниками, які проходили співбесіду та отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення

до 18:00 год.  06 серпня

Виконання вимог вступниками (крім тих, хто проходив співбесіду), які отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення

до 12:00 год.  11 серпня

Зарахування вступників, які проходили співбесіду

за державним замовленням не пізніше 12:00 год. 08 серпня

Зарахування вступників (крім тих, хто проходив співбесіду)

за державним замовленням – не пізніше 12:00 год.  15 серпня

за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 12:00 год. 18 серпня

 

Переведення  на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 22 серпня

 

 

 Строки додаткового прийому документів, вступних випробувань та зарахування вступників на основі

 повної загальної (профільної) середньої освіти

за кошти фізичних або юридичних осіб

 

Етапи вступної компанії

Денна форма здобуття освіти

Початок прийому заяв та документів

15 серпня

Закінчення прийому заяв та документів

о 18:00 год. 22 серпня

Проведення вступних іспитів

23 серпня – 26 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12:00 год. 29 серпня

Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

 

не пізніше 12:00 год.  31 серпня