Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у Дні відкри­тих две­рей НУБіП України
23 листопада 2020, 11:55
Гра-вікто­ри­на «Моя май­бут­ня про­фесія» зі сту­ден­та­ми ІІІ кур­су еко­номічно­го відділен­ня, які опа­но­ву­ють спеціальність 071 «Облік і опо­дат­ку­ван­ня».
18 листопада 2020, 09:50
16 ли­сто­па­да відбу­ла­ся он­лайн-зустріч сту­дентів еко­номічно­го відділен­ня з ви­пуск­ни­цею ко­ле­джу – го­лов­ним бух­гал­те­ром то­ва­ри­ства з об­ме­же­ною відповідальністю «ІКФ»
17 листопада 2020, 12:31
Всі новини

Строки прийому документів, вступних випробувань та зарахування вступників на основі базової загальної середньої освіти

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

30 червня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

о 18:00   13 липня

Строки проведення вступних випробувань та співбесід

14 липня – 21 липня

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12:00   23 липня

Виконання вимог вступниками, які отримали рекомендації до зарахування:

-     за кошти державного бюджету

до 12:00   27 липня

Зарахування вступників:

 

 

 

за державним замовленням − не пізніше 18:00   29 липня

 

за кошти фізичних та юридичних осіб після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 31 липня, додаткове зарахування не пізніше 31 серпня

Переведення  на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб

не пізніше 06 серпня

Строки прийому документів, конкурсу сертифікатів,

вступних випробувань та зарахування вступників на основі 

повної загальної середньої освіти

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня

Початок прийому заяв та документів

13 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних випробувань

о 18:00   22 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО

о 18:00    01 серпня

Вступні іспити

23  липня – 28 липня

Співбесіди

23 липня – 25 липня

Оприлюднення  списку осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди

не пізніше 12:00    03  серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників (які вступають на основі сертифікатів та вступних іспитів)

не пізніше 12:00   03  серпня

Виконання вимог вступниками, які проходили співбесіду та отримали рекомендації до зарахування за кошти державного бюджету

до 18:00   04 серпня

Виконання вимог вступниками (крім тих, хто проходив співбесіду), які отримали рекомендації до зарахування за кошти державного бюджету

до 12:00   07 серпня

Зарахування вступників, які проходили співбесіду

за державним замовленням не пізніше 12:00 05 серпня

Зарахування вступників (крім тих, хто проходив співбесіду)

за державним замовленням – не пізніше 12:00    08 серпня

за кошти фізичних та юридичних осіб після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 12:00    17 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30  вересня)

Переведення  на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб

не пізніше 20 серпня

 


 

Строки прийому документів, вступних та фахових випробувань, зарахування на основі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної компанії

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

13 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

о 18:00   26 липня

Строки проведення вступних випробувань

27 липня – 31 липня

 

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12:00    03 серпня

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 12:00    10 серпня