Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
01 квітня 2020 ро­ку відбу­ло­ся засідан­ня цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі у фор­маті відео­кон­фе­ренції з ви­ко­ри­стан­ням сервісу Zoom.
Вчора о 17:49
Всі новини

Строки прийому документів, вступних випробувань та зарахування вступників на основі базової загальної середньої освіти

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

30 червня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

о 18:00   13 липня

Строки проведення вступних випробувань та співбесід

14 липня – 21 липня

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12:00   23 липня

Виконання вимог вступниками, які отримали рекомендації до зарахування:

-     за кошти державного бюджету

до 12:00   27 липня

Зарахування вступників:

 

 

 

за державним замовленням − не пізніше 18:00   29 липня

 

за кошти фізичних та юридичних осіб після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 31 липня, додаткове зарахування не пізніше 31 серпня

Переведення  на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб

не пізніше 06 серпня

Строки прийому документів, конкурсу сертифікатів,

вступних випробувань та зарахування вступників на основі 

повної загальної середньої освіти

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня

Початок прийому заяв та документів

13 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних випробувань

о 18:00   22 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО

о 18:00    01 серпня

Вступні іспити

23  липня – 28 липня

Співбесіди

23 липня – 25 липня

Оприлюднення  списку осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди

не пізніше 12:00    03  серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників (які вступають на основі сертифікатів та вступних іспитів)

не пізніше 12:00   03  серпня

Виконання вимог вступниками, які проходили співбесіду та отримали рекомендації до зарахування за кошти державного бюджету

до 18:00   04 серпня

Виконання вимог вступниками (крім тих, хто проходив співбесіду), які отримали рекомендації до зарахування за кошти державного бюджету

до 12:00   07 серпня

Зарахування вступників, які проходили співбесіду

за державним замовленням не пізніше 12:00 05 серпня

Зарахування вступників (крім тих, хто проходив співбесіду)

за державним замовленням – не пізніше 12:00    08 серпня

за кошти фізичних та юридичних осіб після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 12:00    17 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30  вересня)

Переведення  на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб

не пізніше 20 серпня

 


 

Строки прийому документів, вступних та фахових випробувань, зарахування на основі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної компанії

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

13 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

о 18:00   26 липня

Строки проведення вступних випробувань

27 липня – 31 липня

 

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12:00    03 серпня

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 12:00    10 серпня

 

 

 

Оголошення
До 3 квітня 2020 ро­ку освітній про­цес у ко­леджі три­ва­ти­ме в ди­станційно­му ре­жимі
03 квітня 2020, 12:57
Всі оголошення