Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини

Вартість навчання за умов договору з фізичними та юридичними особами

у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»

у 2020-2021 н.р.

 

Денна форма навчання

Спеціальності освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Вартість одного року навчання, грн.

 

Назва спеціальності

 

Код

На основі базової загальної середньої освіти

На основі повної загальної середньої освіти

Економіка  

051

10000,00

-

Облік і оподаткування  

071

10000,00

10000,00

Фінанси, банківська справа та страхування      

072

10000,00

10000,00

Маркетинг

075

10000,00

10000,00

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

10 000,00

10000,00

Комп’ютерна інженерія

123

11250,00

11250,00

Харчові технології

181

10600,00

-

Заочна форма навчання

Спеціальності освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Вартість одного року навчання, грн.

Назва спеціальності

Код

На основі базової загальної середньої освіти

На основі повної загальної середньої освіти

Облік і оподаткування  

071

-

6000,00

Фінанси, банківська справа та страхування      

072

-

6000,00

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

-

6000,00

 

Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
9 години тому
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення