Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
18 та 19 черв­ня сту­ден­ти груп 301-О і 302(208)-О спеціаль­ності «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» успішно скла­ли ком­плекс­ний екза­мен.
28 червня 2020, 18:46
22 та 23 черв­ня для сту­дентів груп 303-Ф-1 і 303(209)-Ф-2 спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» відбув­ся ком­плекс­ний екза­мен за фахом.
28 червня 2020, 18:45
Всі новини

Вартість навчання за умов договору з фізичними та юридичними особами

у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»

у 2020-2021 н.р.

 

Денна форма навчання

Спеціальності освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Вартість одного року навчання, грн.

 

Назва спеціальності

 

Код

На основі базової загальної середньої освіти

На основі повної загальної середньої освіти

Економіка  

051

10000,00

-

Облік і оподаткування  

071

10000,00

10000,00

Фінанси, банківська справа та страхування      

072

10000,00

10000,00

Маркетинг

075

10000,00

10000,00

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

10 000,00

10000,00

Комп’ютерна інженерія

123

11250,00

11250,00

Харчові технології

181

10600,00

-

Заочна форма навчання

Спеціальності освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Вартість одного року навчання, грн.

Назва спеціальності

Код

На основі базової загальної середньої освіти

На основі повної загальної середньої освіти

Облік і оподаткування  

071

-

6000,00

Фінанси, банківська справа та страхування      

072

-

6000,00

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

-

6000,00