Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Міністер­ство освіти та на­у­ки України опри­люд­ни­ло орієнтовні об­ся­ги дер­жав­но­го за­мо­в­лен­ня
11 липня 2017, 19:12
30 черв­ня у ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2017 ро­ку
30 червня 2017, 16:15
Всі новини

Затверджую

Директор коледжу

_______С.І.Михайлов

"___" ________ 2016р.

 

 

Зміни до розкладу дзвінків

для студентів ОКР "Бакалавр" та "Молодший спеціаліст"

 

Пара

Початок

Закінчення

Примітка

І

8.30

9.50

 

ІІ

10.00

11.20

 

Обідня перерва

ІІІ

12.10

13.30

 

IV

13.40

15.00

 

V

15.10

16.30

 

 

Завідувач навчально методичного кабінету         С.В. Мєднікова

 

 

Оголошення
18 трав­ня 2017 ро­ку відбу­деть­ся відкри­та інфор­маційно-ви­хов­на го­ди­на на те­му: «За­хи­сти свої пра­ва – ство­ри своє май­бутнє».
17 травня 2017, 17:34
Всі оголошення